Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

R+D+I

Catalunya és un pol d’atracció de talent investigador, amb infraestructures i entitats de recerca de primer nivell. Representa l’1,5% de la població ocupada amb una inversió en R+D del 1,47% del PIB al 2014.  

Pel que fa a resultats, Catalunya representa un 2,9% de publicacions europees, capta el 2,2% de finançament competitiu del 7è Programa marc d’R+D de la UE (2007-2012), un 2,6% dels fons Horizon 2020 (fins ara) i més del 3,2% dels ajuts d'excel·lència científica del Consell Europeu de Recerca (European Reaseach Council). Amb 0,1% de la població mundial produeix l' 1% de les publicacions científiques i és el quart país del món en termes de recerca per càpita computada en nombre de tesis doctorals citades en revistes de màxima categoria internacional, només darrere de Suïssa, Israel i Suècia.

Catalunya ha aconseguit enfortir la seva base d'investigació, multiplicant per quatre les inversions en R+D en la darrera dècada. Està mobilitzant als actors a través del sistema d'innovació en els centres regionals, com Barcelona, per millorar la productivitat i fer front als desafiaments socials. Se situa entre les regions europees considerades amb activitat 'innovadora moderada' (Regional Innovation Scoreboard 2016. Comissió Europea). 

En l’àmbit d'internacionalització de l'educació superior, el sistema compta amb gairebé un 30% d’estudiants forans matriculats en màsters oficials i prop d’un 40% en estudis de doctorats, gràcies a una oferta de titulacions que compta amb 89 màsters oficials impartits totalment en anglès i 33 que s’ofereixen en col·laboració amb universitats estrangeres. Aquests indicadors incideixen en el posicionament internacional de les universitats catalanes, 3 d’elles s’han situat entre les 100 millors del món de menys de 50 anys (rànquing THE).

 

Més informació

Universitats i Recerca, Departament d'Empresa i Coneixement
Indicadors de recerca a Catalunya
Informe d’avaluació de la innovació OCDE
Participació catalana en els programes marc de la UE