Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Ajuts i beques a Catalunya

El Govern de la Generalitat de Catalunya impulsa diferents programes d'ajuts i beques per a l'R+D+I, especialment per a l'atracció i la mobilitat d'investigadors i estudiants a Catalunya mitjançant diferents entitats finançadores.

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix i gestiona anualment més de 30 línies d’ajuts amb un import global aproximadament de 100 milions d’euros, amb un sistema d'avaluació transparent, independent a través d'experts externs. Així mateix, desenvolupa altres activitats per al foment de l’estudi universitari i l’excel·lència de la recerca a Catalunya. Les principals línies d’ajuts per al desenvolupament profesional del personal de recerca són:

- FI: Ajuts per a la contractació de personal investigador novell per a universitats i centres de recerca i/o les fundacions hospitalàries de Catalunya.

- DI (Programa de Doctorats Industrials): Ajuts per a projectes de recerca estratègics de les empreses on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora en col·laboració amb una universitat, i que serà objecte d'una tesi doctoral.

- BP (Programa Beatriu de Pinós): Ajuts postdoctorals per al desenvolupament professional de personal investigador i la seva incorporació al sistema de ciència i tecnologia català.

SGR: Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya que tinguin com a activitat principal la recerca i la transferència de coneixement, a fi de potenciar-ne el desenvolupament o la consolidació.

La Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ofereix un  programa per reclutar i retenir 'top researchers' capaços de liderar grups i posar en marxa noves línies de recerca. Ofereix noves fórmules de contractació obertes i competitives amb l'objectiu de promoure l'excel·lència científica.

El Serra Húnter Programme (SHP, Pla Serra Húnter) finançat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i el conjunt de les set universitats públiques catalanes, és un pla de personal acadèmic per a la incorporació d’uns 500 nous professors i professores a les universitats públiques catalanes fins al 2020, que seran seleccionats basant-se en criteris d’excel·lència internacional. 

L'Agència de suport a la competitivitat de l'empresa (ACCIÓ) impulsa ajuts i suport a la innovació i la internacionalització de l'empresa catalana. Està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial i compta amb una xarxa de 34 oficines arreu del món.

 

Més informació 

Ajuts i beques a Catalunya
Ajuts i beques per a la formació i la incorporació de personal investigador - AGAUR
Ajuts a investigadors sènior - Programa ICREA
Ajuts i beques a la innovació i a la competitivitat de l'empresa - ACCIÓ 
Informació internacional Universitats i Recerca - Departament d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya)