Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Suport als investigadors

 

Euraxess Catalonia és una plataforma de suport als investigadors, promou oportunitats per al seu desenvolupament professional i facilita la mobilitat i acollida dels investigadors i dels seus familiars.

Ofereix serveis de suport mitjançant una xarxa de punts locals, coodinada per l'AGAUR i formada per entitats del sistema universitari i de recerca de Catalunya adherides, les quals són responsables dels tràmits legals relacionats amb la contractació o estada d'estudiants i investigadors a Catalunya. 

Aquesta iniciativa s'emmarca en l’estratègia europea de mobilitat dels investigadors de l’Espai Europeu de Recerca (ERA, en les seves sigles angleses), mitjançant la Red Española de Movilidad i la xarxa europea EURAXESS, amb més de 250 centres ubicats a 40 països europeus. La xarxa pretén ser una guia de suport al personal investigador per facilitar la seva estada i acollida en cada estat o regió, ofererint oportunitats per al seu desenvolupament professional. 

 

Xarxa de suport a la mobilitat de Catalunya

Accés repositori

Un espai de trobada i intercanvi d’informació entre les entitats adherides, amb l'objectiu de compartir bones pràctiques que permetin millorar tràmits relacionats amb la mobilitat i acollida dels investigadors estracomunitaris.

Activitats adreçades als membres de la xarxa:

  • Informació i assessorament.
  • Butlletins i manuals de tràmits.
  • Agilització de tràmits legals amb les administracions pertinents en termes d’estrangeria.
  • Coordinació de grups de treball específics i interlocució amb altres institucions.
  • Access al repositori restringit.

 

Qui es pot fer membre:

Les entitats del sistema de recerca de Catalunya que s'adhereixin a la xarxa Euraxess mitjançant un conveni. 
Per fer-se membre o rebre més informació contacteu amb nosaltres.
Consulteu les entitats adherides.

 

Més informació

Puntos de contacto Euraxess Catalonia 
Study in Catalonia
Xarxa Euraxess EU